Coaching och stresshantering

Coaching

Vill du nå dina mål, förbättra ditt liv eller lösa ett problem?
Du får hjälp med att genom dina egna unika stora resurser nå dina mål eller lösa dina problem. Du får insikt om din fulla kraft att förändra och förbättra. Jag lyssnar och ställer kraftfulla frågor tillbaka som får dig att tänka i nya positiva banor. Tillsammans gör vi en plan som gör att du lättare når dina mål. Coachingmetoden jag använder är en internationell unik metod enligt ICC standards där man använder sig genom en speciell frågeteknik, mental träning och uppgifter. Ett av kärnkoncepten inom coaching är att du tar ansvar för sina handlingar och därmed sitt liv. Du ska äga både problem och lösning och du finner dina svar. Coachen har de rätta frågeställningarna som hjälper dig att hitta din potential, tydliggöra dina värderingar och mål. Jag har arbetat både med livs, hälso, jobb och karriärcoaching. Min internationella coachutbildning International Coaching Community – ICC – har jag fått på Skandinaviska Ledarhögskolan - läs mera på: www.slh.nu.

En samarbetspartner är Jensen Karriär och utveckling AB där jag har jobbat som jobbcoach bl.a med Arbetsförmedlingen satsning att få tillbaka arbetslösa i arbete. Samma gäller där, lyssna, stödja , ta fram klientens resurser och lägga upp planer och mål. Jag har mycket lyckade resultat i detta. En annan samarbetspartner är SIFL, läs mera under chefsutveckling, Läs mera här vad kunderna tycker.

Coaching kan du använda dig både privat som i ditt arbete – allt för att hitta din fulla potential, nå dit du vill och få ut vad du vill av livet!

 

 

 

 

Stresshantering och hälsa

Det finns tillfällen i livet då du kan behöva hjälp med din stress och din hälsoplanering.
Jag kan hjälpa dig med att komma underfund med och också förstå orsaken till din situation och stress. Hjälpa dig med verktyg/program så du kommer vidare. Se över hur du lever ditt liv.
Både vad det gäller arbete och privatliv. Oftast med träffar en gång per vecka under kanske 8 - 12 veckor. Jag är utbildad inom stress och stresshatering.

Stresshantering, coaching och hälsa
Samtal/stresshantering/hälsoplanering med den enskilde medarbetaren eller privatpersonen. Du får hjälp med att hitta dina stressorer, bearbeta och minimera dem. Du får också hjälp med att hitta dina mål och framför allt en bättre hälsa och livskvalitet. Vi ser till allt: arbete och privatliv, din mentala och fysiska hälsa. Ofta ger en start med en genomgång i stresshantering och därefter coaching en perfekt kombination. För både företag och privatpersoner.

 

 
 

webdesign: effektivdata